Поддршка на лицата со Даунов синдром

Објект Буба Мара 1

Воспитни групи од 5-6 години

Поддршка на лицата со Даунов синдром