Светски ден на лицата со Даунов синдром

Објект: Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Поддршка на лицата со Даунов синдром, по повод 21 март - Светски ден на лицата со Даунов синдром

Цел: Да се поттикнува да ги прифаќа и поддржува различностите.