Да го обоиме небото

Објект Пчелка 1

Воспитни групи од 2-6 години

Да го обоиме небото - Пролет е

Цел: Да се поттикне радост и задоволство од завршената активност.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: