Одбележување на Денот на пролетта

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Одбележување на Денот на пролетта - прошетка

Цел - Да се поттикнат позитивни емоции и способност за препознавање на промените во природата во годишното време пролет.

Видеата можете да ги погледнете на следниот линк: