Одбележување на Светскиот ден на лицата со Даунов синдром

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Одбележување на Светскиот ден на лицата со Даунов синдром

Цел - Да се поттикнат позитивни емоции и емпатија кон лицата со Даунов синдром, почит и љубов.