21 Март - Ден кој сплотува...

ЈУДГ Буба Мара го одбележува 21 Март

Ден кој сплотува...

Ден на пролетта, шумите, поезијата, лицата со Даунов синдром...

Пролет за убави расцутени спомени...

Шуми со чист воздух...

Поезија за будење на заспани чувства..

Даунов синдром за прифатеност, многу љубов и бескрајни насмевки....

„Даунов синдром: тоа не значи дека сум опуштен. Тоа значи дека им помагам на луѓето кои се чувствуваат очајно. Моите насмевки се заразни. Мојата смеа е лек за срцето. Моите прегратки се небесни. Самото мое срце е чисто злато“.

Воспитно-згрижувачки кадар, деца, родители и сите засегнати во воспитно-образовниот процес и грижа на децата, Ви благодариме за се!