Семафор

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Семафор - ликовна игра

Цел - Да се оспособи да ги препознава боите на семафорот и нивното значење.