Дрвото во пролет

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 3-4 години

Дрвото во пролет

Цел - Да се поттикнат знаењата способностите за препознавање на годишните времиња.