Правиме кула од чашки

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 18-24 месеци

"Правиме кула од чашки"

Цел - Да се поттикне да ја зајакнува фината моторика.