Првата буква од моето име

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

Првата буква од моето име - практична активност

Цел - Да се поттикнува детето да развива интерес за пишување и да се запознае со различни материјали и средства за пишување.