Топката патува

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Топката патува

Цел: Да се оспособи детето да ги контролира деловите на телото.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: