Мене-тебе

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 9-24 месеци

Мене-тебе игра со топка

Цел - Да се поттикнува координација на рацете кај децата.