Рачиња си тријам - заби си мијам

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 3-4 години

"Рачиња си тријам - заби си мијам"

Цел - Да се охрабри детете да верува во своите способности и самостојно да ги изведува активностите.