Сензорна патека

Објект Лавче

Воспитна група од 2-4 години

Сензорна патека

Цел - Да се збогатуваат сетилните искуства преку истражување - допирање на различни материјали.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: