Пајаковата мрежа

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Реализација - Професор по физичко воспитание

Пајаковата мрежа

Децата да ги усовршат веќе постоечките движења пренесуваќи топчиња во боја со предлози и лазења. Да се јакне натпреварувачки дух.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: