Нареди ги броевите од 1 до 10

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Нареди ги броевите од 1 до 10

Цел - Препознавање на броевите и поттикнување на мислење и размислување.