Од бројка до цртеж

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Од бројка до цртеж - моторичка игра

Цел - Да се усоврши функцијата на сетилото за вид, визуелно забележување и поврзување на бројка со боја.