Албум од доживувања

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Албум од доживувања - практична активност

Соработка со родителите

Цел - Да се поттикнат да изразуваат радост и задоволство од успешно завршена работа. Да се оспособува да се изразува јасно и правилно поставени реченици, впечатоци од доживувања на планина, село, море, река, езеро, умешност и креативно изразување со помош на разновидни материјали.