Пеперутка

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Пеперутка

Цел - Да се развива вештината за движење на прстите и дланките за конкретна цел и да се развива детската креативност преку ликовната игра