Плови бродчето

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Плови бродчето

Цел: Да се поттикнува и поддржува љубопитноста за откривање и осознавање.