Дефиле под маски

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Учество во Капитолијада - Дефиле под маски