Да ја разбудиме љубовта кон читањето...

ЈУДГ Буба Мара го одбележува

2 Април - Светски ден на литературата за деца...

Да ја разбудиме љубовта кон читањето...

Воспитно-згрижувачкиот кадар во сите објекти по насока на нашиот педагог се вклучи во креирање и обновување на детските библиотеки.

Целта е да се поттикнат родителите да им читаат на децата уште од најрана возраст затоа што на тој начин ќе се постават темели за љубов спрема читањето и поврзување со книгата. Децата ќе го засакаат читањето и ќе развијат навика за читање само ако читањето и книгата заземаат важно место во семејството.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: