Марко и неговите другари

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Светски ден на литературата за деца

Марко и неговите другари

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: