Обои го светот во сино

2 Април е и ден на Подигнување на Свесноста за аутизмот....

Денес...

Обои го светот во сино

ЈУДГ Буба Мара секоја година продолжува да дава поддршка на лицата со аутизам.

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Соработка со логопед

Да се обидеме да се доближиме до „нивниот свет", да ги разбереме, прифатиме и да испратиме порака за Подигнување на свеста за лицата со аутизам кај децата и возрасните.