Сина сложувалка

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Сина сложувалка

Соработка со социјален работник

Подигнување на Свесноста за аутизмот