Објект Сонце свети во сина боја

Светски ден на аутизмот...

И оваа година ЈУДГ Буба Мара дава поддршка на лицата со аутизам - објект Сонце свети во сина боја.

Денес да го обоиме светот во сино, денес подај рака, љуби, разбери, рашири ги своите видици и остави место за мене, за тебе, за сите.

Лицата со Аутизам се дел од општеството на кои континуирано им е потребна нашата поддршка, љубов, внимание...

„Да зборуваме гласно, да се информираме и едуцираме сè повеќе за аутизмот кој носи свои посебности“.

ЈУДГ „Буба Мара“ има комплетен стручен тим, кој во соработка со воспитно-згрижувачкиот кадар ги поттикнува децата да ги истакнат своите потенцијали и можности преку работилници, едукација и други активности.

Голема благодарност до што беа хумани и ни овозможија да светнеме во сина боја.