Круг на броеви 4

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Круг на броеви - подвижна игра

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: