Првата детска библиотека во објектот Пчелка 1

Читањето во предучилишна возраст е особено значајно. Затоа што преку читањето книги, приказни, бајки, децата влегуваат во светот на имагинацијата, го збогатуваат фондот на зборови, се стекнуваат со нови поими и изрази, ги поттикнуваат предчитачките вештини кои се предуслов за читањето во училиште.

Затоа што дете што чита е возрасен што мисли!

-------------------------------------------------------------

Првата детска библиотека во објектот Пчелка 1 при ЈОУДГ „Буба Мара“, населба Лисиче, О. Аеродром, ја отвори својата врата за дечињата.

---------------------------------------------------------------

Министерството за труд и социјалана политика продолжува да вложува во проширување на опфатот на деца во предучилишниот процес, преку отворање на нови капацитети и зајакнување на компетенциите на стручен кадар.

Квалитететно предучилишно образование за нас е приоритет!

Повеќе за настанот можете да го погледнете на следниот линк: