Патуваме во вселената

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Патуваме во вселената - ликовна игра

Цел: Да се развијат способности за самостојно ликовно творење.