Боите на пеперутката

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Боите на пеперутката 

Цел - Стекнување основни сознанија за живиот свет околу нас и препознавање на бои.