Кој прв до целта 1

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Кој прв до целта

Одбележување ден на Спорт

Цел - Да се развива координацијата и контролата на движењата при одење и трчање и да се поттикне да учествува во движечки активности со препреки.