Кој прв до целта 2

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4 - 5 години

Кој прв до целта - натпреварувачка игра

Светски ден на спортот

Цел: Да се поттикне да учествува во активности со препреки и да се развива способноста да изведува локомоторни активности и координирање на движењата во комбинација со разни физички направи.