Физичко воспитание

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Реализација Професор по физичко воспитание

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: