Што е спорт? 2

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Што е спорт?

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: