Мојата библиотека

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Мојата библиотека

Цел - Поттикнување на интерес за разгледување на сликовници.