Пронајди ме 3

Објект Лавче

Воспитна група од 2-4 години

"Пронајди ме“

Цел - Да се развиваат способности за класификација според боја.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: