Докторка

Објект: Пчелка 2

Воспитна група од 4 - 5 години

Докторка - ритмичка игра

Одбележување Светски Ден на здравјето

Цел: Да се развива способноста за движење на телото по тактот на музиката

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: