Спортуваме за Аеродром 2

Спортуваме за Аеродром

Објект Лавче

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: