Зајачиња

Објект Пчелка 2

Воспитни групи од 4-6 год

Активност “Зајачиња”

Цел: Да се развива способноста за искористување на играта и игровните активности, во функција на учење и откривање .

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: