Мравки пожарникари

Објект Буба Мара

Воспитни групи 3-4 и 5-6 год

Активност "Мравки пожарникари"

Цел: Да се поттикне љубопитност кон откривање нови сознанија за животинскиот свет, запознавање со нова содржина и способност за прераскажување на литературната творба и ликовно изразување со користење на различни материјали.