Сакате ли војска

Објект Пчелка 2

Воспитни група од 4-6 години

“Сакате ли војска” - традиционална игра

Цел: Да се усовршат основните природни движења: одење, трчање, скокање.