Шарено цветче

Објект Сонце

Воспитна група од 2-3 години

Шарено цветче

Цел: Да се зајакнува ситната мускулатура на прстите и дланката.