Кога играта ќе стане бајка

Објект Буба Мара

Воспитни групи 3-4 и 5-6 години

Кога играта ќе стане бајка

Цел: Да се усовршува развој на ситна мускулатура на рацете преку цепкање и гужвање хартии со различни дебелини комбинација на секвенци од неколку моторички движења, способност и развој на координирдинација око- рака за уфрлање до одредената цел - пластични шишиња, поттикнување на натпреварувачки дух кај децата и позитивни емоции.