Пронајди ме

Објект Лавче

Воспитни групи 2-4 и 4-6год

Активност „Пронајди ме“ - дидактичка игра

Цел: Децата да се поттикнат на учество во игра препознавање на скриени предмети, да бројат и да поврзуваат.