Што е тоа сообраќај

Објект Буба Мара

Воспитни групи 3-4 и 5-6 год

Активност: Што е тоа сообраќај - разговор

Цел: Да се поттикне љубопитност за откривање нови сознанија за сообраќајот, превозни средства и делови на улица: коловоз, тротоар, пешачка патека, како и правила на однесување во сообраќајот.