Спортски игри

Објект Сонце

Воспитни групи од 4-6 год

Активност: Спортски игри. Скокање во обрачи, фрлање топка во одредена цел

Цел: Да се развива способноста за координација на рацете и нозете при основните природни движења одење,скокање,трчање.