Транспорт

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години и од 5-6 години

Транспорт - интеграција на еколошката едукација

Цел - Да се запознаат децата со транспортни возила, карактеристики и нивната улога во секојдневниот живот. Поттикнување на креативноста и имагинацијата во користење на материјали за рециклирање.