Овошје

Објект Лавче

Воспитни групи од 2-4 години и од 4-6 години

"Овошје" - Поврзување

Цел - да се развива кај децата правилна координација на око и рака при поврзување на предмети користејќи ја доминантната рака.