Велигден

Објект Буба Мара

Велигден - стихови

Воспитна група од 3-4 и од 5-6 години

Цел - Да се поттикне способност за заучување на стихови наизуст, богатење на знаењата и искуството за традицијата и обичаите на нашиот народ при верски празници, поттикнување на чувство на припадност кон групата и семејството.