Обој го Велигденското Зајаче

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Обој го Велигденското Зајаче

Цел на активност: Да се развива движењето на дланката и прстите, со развивање на креативноста и истрајноста на детето.